Velkommen til byggesøknadsløsningen

Her kan du arbeide medsignere og sende inn byggesøknader til alle landets kommuner.

Tjenesten MAKS-søk er tilgjengelig for alle som abonnerer på kvalitetsledelsessystemet MAKS, levert av Arkitektbedriftene i Norge (AiN).  Abonnement på MAKS er forbeholdt arkitektbedrifter som kvalifiserer for medlemskap i AiN.

Vi legger vekt på:

 • gjenbruk av data
 • gode brukeropplevelser
 • kontroll av skjema før innsending for å unngå feil og mangler
 • veiledning i form av tilpassede skjemaløsninger for arkitekter

Tjenesten ble lansert mai 2018.

Følgende søknader kan sendes via MAKS-søk:

 • rammesøknad
 • ettrinnssøknad
 • nabovarsel
 • IG
 • Midlertidig brukstillatelse
 • ferdigattest
 • søknad om endring av gitt tillatelse
 • Arbeidstilsynets samtykke
I tillegg er det mulig å sende gjennomføringsplaner og distribuere erklæring om ansvarsrett, samsvars- og kontrollerklæringer til digital signering.
 

All innsending og signering skjer med din personlige Altinn-bruker. Men du kan arbeide med alle søknadstyper med din vanlige MAKS-bruker inntil du skal gjøre en innsending.

Les mer om Fellestjeneste Bygg og digitale søknadsløsninger her