Delegering av roller i Altinn

For å kunne sende en digital byggesøknad på vegne av et firma eller en organisasjon, må du ha rettigheter til dette i Altinn. Dette gjelder også for deg som skal signere en ansvarsrett eller svare på et nabovarsel.

Daglig leder kan gi ansatte roller i Altinn, og det gjøres bare én gang per ansatt. Les DiBKs artikkel Slik gir du rettigheter til byggesak i Altinn for en detaljert beskrivelse av hvordan det gjøres.