Velkommen til e-torget fra Norkart

3D-kart

Ferdig generert 3D-modell fra kommunens basiskart. Basiskart (FKB) er inkludert i leveransen. Pris må beregnes.


Basiskart (FKB)

Basiskart består av kommunens detaljerte kartdata (FKB), eiendomsgrenser (Matrikkelkart) og vegnett-data (Elveg). Pris må beregnes.

Gå til produkt

Nabovarsel

Ferdig utfylt skjema for nabovarsling til bruk i en byggesøknad. Data fra påbegynt søknad overføres.

Du må opprette rammesøknad først

Områdeanalyse

Rapport som viser status på Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK).

Gå til produkt

Finn alle produkter på e-torget



Gå til e-torget