Utforming av MAKS-søk

Dette er et dokument som viser hvordan MAKS-søk er utformet.

1. Overskrifter og tekst

Vi bruker disse overskriftene:

Overskrift 1

Overskrift 2

Overskrift 3

 

Dette er løpende tekst. slik ser linker ut i løpende tekst. Vi bruker skrifttypen Acumin fra Adobe

2. Knapper

 3. Tabeller

Overskrift Topp rad Topp rad
 Data  1  2
 Data  3  4

 

4. Skjemaer 

Ugyldig innhold

5. Paneler

Tittel 1

Åpent panel

Lukket

Lukket
 

6. Bilder

Alle blider skal ha en alternativ tekst som forklarer hva bildet inneholder. 

<img src="bilde.jpg" alt="Beskrivelse av bilde"/>

Vi jobber alltid med å følge krav til universiell utforming