Vilkår

Opphavsrett og ansvar for eget bruk
Ved å besøke og bruke dette nettstedet godtar du vilkårene som er gitt nedenfor.

Byggesøknadsløsningen leveres av Arkitektbedriftene i Norge. Arkitektbedriftene i Norge eier alle rettigheter til nettstedet. Innhold, utforming og data er beskyttet etter åndsverkloven. Innholdet kan ikke reproduseres, distribueres eller for øvrig anvendes for kommersielle forhold uten tillatelse. Ta kontakt dersom det er aktuelt for din bedrift.

Arkitektbedriftene i Norge tar ikke ansvar for unøyaktigheter, feil eller utelatelser i innholdet i løsningen, offentlig regelverk, forsinkelser, feilaktig bruk eller tilsvarende. Enhver beslutning du eller bedriften måtte ta som følge av innholdet i byggesøknadsløsningen, er på eget ansvar. Arkitektbedriftene i Norge står ikke ansvarlig ved tekniske feil på nettsiden eller driftsavbrudd.

I byggesøknadsløsningen er det integrert tjenester fra tredjepartsleverandører. Dette gjelder f.eks. nabovarsel fra Ambita Infoland og Norkart. Arkitektbedriftene er ikke ansvarlig for innhold, bruk av eller nedetid hos løsninger levert av tredjepart. Arkitektbedriftene i Norge er heller ikke ansvarlig for feil eller nedetid på Fellestjenester Bygg/Altinn eller forsinkelser om måtte oppstå pga. dette.

Byggesøknadsløsningen inneholder flere lenker til eksterne nettsteder. Arkitektbedriftene i Norge etterstreber å holde alle lenker oppdatert til enhver tid. Vi fraskriver oss alt ansvar for innholdet på eksterne nettsider det lenkes til.

Mener du det foreligger en feil/mangel i byggesøknadsløsningen levert av Arkitektbedriftene i Norge, må du omgående gi skriftlig tilbakemelding til maks@arkitektbedriftene.no.

Ved betalingsmislighold kan Arkitektbedriftene i Norge stenge tilgang til løsningen frem til betalingsmisligholdet opphører.

Ved mislighold av avtalen kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap. Erstatningsansvaret til Arkitektbedriftene i Norge er begrenset. Arkitektbedriftene i Norge er ikke ansvarlig for indirekte tap. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, tap som følge av skade på maskinvare og annen programvare, tap overfor tredjemann. Ikke i noe tilfelle skal Arkitektbedriftene i Norge eller dets leverandører eller rettsforgjengere være ansvarlig for tap og skader av en hvilken som helst art som oppstår som følge av bruken av, eller manglende evne til å bruke, byggesøknadsløsningen. Dette gjelder selv om Arkitektbedriftene i Norge er blitt informert om muligheten for slike skader eller tap. Under enhver omstendighet er Arkitektbedriftene i Norge sitt fulle ansvar begrenset til prisen for det årlige abonnement for løsningen, eksklusiv mva. Det forutsettes at årlig abonnement er betalt.

Opplysninger vi lagrer
Alle søknader med vedlegg og dokumentasjon lagres i vår database. Så som bedriftenes navn, logo, organisasjonsnummer og kontaktinformasjon, samt brukernes (de ansattes) påloggings- og kontaktinformasjon. Vi lagrer ikke mer informasjon enn det som er nødvendig for å kunne bruke byggesøknadsløsningen. For å se hvilken informasjon vi har lagret for din bedrift og dine brukere, vennligst logg inn i portalen via medlemssidene på www.arkitektbedriftene.no. Du er selv ansvarlig for å melde ut ansatte dersom de slutter i bedriften, og dermed avslutte vedkommendes tilgang til bedriftens byggesøknader.

Alle ansatte har sin egen, unike bruker og hver enkelt har ansvaret for å vedlikeholde og beskytte sin påloggingsinformasjon. Det er ikke tillatt å dele påloggingsinformasjon med andre brukere.

Arkitektbedriftene vil aldri selge eller dele informasjonen vi har lagret om våre brukere til andre.

Nettstedet benytter cookies/informasjonskapler. Det brukes for å huske din pålogging (styres av publiseringsløsningen og slettes automatisk etter tid), for å forbedre nettsidene for våre brukere og for å samle besøksstatistikk via Google Analytics. Du kan slette cookies fra din nettleser ved å følge innstillinger for sletting av informasjonskapsler i din nettleser.