Om løsningen

Søknadsløsningen i MAKS er et produkt fra Arkitektbedriftene i Norge.

Du må ha opprettet en kvalitetsplan i MAKS for å arbeide med og levere inn byggesøknader.

Vi har fokus på:

  • Gjenbruk av data, inkludert informasjon fra kvalitetsplanen.
  • God brukervennlighet i form av høy ytelse, gode ledetekster og validering, spesielt tilpasset  arkitekter.
  • Dynamisk visning av skjemainnhold basert på tiltakstyper.
  • Håndtering av vedlegg.
  • Sikker overføring av data til Altinn sine tjenester. Autentisering av bruker gjennom MinId.
  • Mulighet til å sende inn til alle landets kommuner.
  • Universell utforming